Każdy kto ma za niskie ciśnienie wody w gospodarstwie domowym stwierdzi śmiało, że z tym się nie da żyć! Podpowiadamy, jak zmierzyć, czy ciśnienie jest naprawdę za niskie.

Czym jest pomiar?

Pomiarem nazywamy zespół czynności składających się, na wykonanie celu jakim, jest ustalenie miary określonej wielkości. Możemy pomiarem wykazać wielkość fizyczną lub umowną, jako iloczyn jednostki miary wraz z liczbą określającą wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości jednostki miary tej wielkości z daną z jednostką. Te informacje ułatwiają wyobrażenie sobie jak można podejść do obliczeń. Ilość wody oraz jej gęstość wywierają ciśnienie, którego wartość nas interesuje. Pryz obliczeniach będzie miała znaczenie pole powierzchni na jakie woda wywiera nacisk, oraz znajomość wartość objętości zbiornika.

Nie ma znaczenia natomiast z jakiego materiału wykonany jest zbiornik. Najczęściej takie obliczenia stosuje się do wyznaczenia wartości ciśnienia w zestawach hydroforowych. Są to zestawy służące do zasilania w wodę domów jednorodzinnych i domków letniskowych, gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Ciśnienie sprawdza się z powodu zachowania bezpieczeństwa podczas użytkowania instalacji sanitarno- wodnych, ale nie tylko… Ciśnienie jest wytwarzane w tym celu aby jak najskuteczniej dostarczyć wodę do gospodarstw w pożądanych ilościach przez użytkownika danej instalacji. Jeden z nich powinien być montowany przy zaworze bezpieczeństwa.

Metody sprawdzania

Czyli jak obliczyć ciśnienie wody w zbiorniku? Sprawdź! Podstawowe pomiary ciśnienia opisane są na wielu stronach i mają charakter naukowy i podłoże szkolne. Pomiar możemy wykonać dwoma czujnikami ciśnienia w pojemnikach zamkniętych. Drugi pomiar jest konieczny z racji na opcję nieodpowietrzony zbiornik.

Wtedy możliwe jest zmierzenie prawidłowego poziomu ciśnienia cieczy w zbiorniku, poprzez prawidłowe zdiagnozowanie pomiaru gazu, który się tam znajduje. W zamkniętym zbiorniku pomiar ciśnienia jest zasadniczo wykonywany standardowymi przemysłowymi czujnikami ciśnienia zamontowanymi zwykle z boku zbiornika lub naczynia zbiorczego.

Potrzeby pilnowania prawidłowego poziomu

Każdy kto boryka się z usterką taką jak za niskie ciśnienie wody w gospodarstwie domowym stwierdzi śmiało, że z tym się nie da żyć! Jeśli więc temat „jak obliczyć ciśnienie wody w zbiorniku?” jest poszukiwany z takiego właśnie powodu, należy tylko współczuć. Takie problemy mogą uprzykrzać korzystanie z dwóch dopływów wody na raz. Któż się nie zraził tym, gdy podczas brania prysznica musiał czekać na ciepłą wodę, ponieważ ktoś akurat zaczął myć naczynia, lub też uruchomił pralkę na tryb z dużym poborem wody.

Jako ciekawostkę mogę podać fakt, iż znając ciśnienie wody w zbiorniku można wyznaczyć jej poziom. Można to zrobić za pomocą wzoru p=rgh. Gdzie „r” oznacza gęstość cieczy [kg/m3], „g” oznacza przyśpieszenie ziemskie [m/s2], „h” oznacza wysokość słupa cieczy nad punktem pomiarowym [m] oraz „p” jest to ciśnienie słupa rozpatrywanej cieczy [Pa]. Do powszechnie stosowanych metod pomiarowych, jeżeli chodzi o ciśnienie cieczy w zbiornikach wyróżnić można: pomiar ciśnienia za pomocą króćca w dnie, pomiar tzw. bezbelkowy, pomiar różnicy ciśnień pomiędzy dnem a odniesieniem, pomiar ciśnienia przetwornikiem zanurzonym w zbiorniku, pomiar ciśnienia za pomocą czujnika z separatorem membranowym.

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.komnino.com.pl/pl/of/cat/zbiorniki-wody.20.html