Artykuł sponsorowany

Segregacja śmieci, recykling odpadów i odzysk surowców to tematy, które coraz częściej pojawiają się w debacie społecznej, w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, w naszych domach.

Postępująca w błyskawicznym tempie degradacja środowiska, zmiany klimatyczne oraz ubożenie rezerw zasobów naturalnych to problemy, które zdominowały współczesny świat. Efektywniejsze zagospodarowanie odpadów zalewających nas z każdej strony ma być jednym ze sposobów wyjścia z obecnego kryzysu. Co właściwie oznacza gospodarka odpadami? Dlaczego segregacja i przetwarzanie odpadów są dziś tak istotne?

Redukcja ilości śmieci i racjonalne gospodarowanie odpadami

Gospodarka odpadami obejmuje wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, zbieraniem, transportem i utylizacją odpadów. W walce z problemem śmieciowym jest równie ważne to, co robimy, by przeciwdziałać powstawaniu odpadów, jak i to, co dzieje się z nimi, kiedy już się pojawią. Takie kompleksowe rozumienie gospodarowania odpadami jest wyraźnie widoczne w rozwiązaniach gospodarki cyrkularnej, czyli gospodarki obiegu zamkniętego. Jej podstawowe zasady zakładają konieczność ograniczenia ilości odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu, który umożliwiałby ich ponowne wykorzystanie. W jaki sposób można zmniejszyć ilość śmieci produkowanych przez nas wszystkich? Możliwości jest wiele – jako konsumenci możemy np. wyeliminować z naszych domów jednorazowe produkty, a przez wybory zakupowe wpływać na zachowanie producentów nabywanych przez nas dóbr. Wytwórcy powinni optymalizować procesy produkcyjne, by w ich efekcie powstawało jak najmniej odpadów, zwłaszcza tych najgroźniejszych. Kluczową rolę może także odgrywać projektowanie dla recyklingu, które już na etapie pojawienia się konceptu nowego produktu zakłada troskę producenta o możliwość przetworzenia oferowanego wyrobu wraz z końcem jego cyklu życia.

Prawidłowa segregacja śmieci oznacza efektywniejszy recykling odpadów

Kolorowe pojemniki na odpady nie są urzędniczym wymysłem, który ma utrudnić nasze funkcjonowanie. Bez właściwie prowadzonej selekcji odpadów recykling jest znacznie trudniejszy, bardziej czasochłonny i mniej opłacalny, a niekiedy przez naszą niefrasobliwość wręcz niemożliwy. Nie da się małym kosztem odzyskać cennych surowców z masy nieodseparowanych odpadów, a przeciwdziałanie skażeniu środowiska jest niemożliwe, gdy elektroodpady zamiast do punktów zbiórki trafiają do lasów lub na dno rzek. Sumienne segregowanie odpadów jest pierwszym krokiem do ich lepszego zagospodarowania. Recykling odpadów jest jedną z najbardziej skutecznych metod ochrony środowiska, której powodzenie zależy od niewielkiej zmiany nawyków każdego z nas. Dzięki niemu mniej śmieci zalega na wysypiskach, a eksploatacja zasobów naturalnych ulega ograniczeniu. Gdy wykorzystujemy odpady do produkcji nowych dóbr, mniej też emitujemy zanieczyszczeń, oszczędzamy energię, pieniądze, czas… Zważywszy, że Electrolux i– Stena Recycling w Szwecji – stworzyły właśnie prototyp odkurzacza wykonanego w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, stwierdzić trzeba, że to właśnie recykling jest naszą przyszłością. Wiele bowiem wskazuje na to, że moglibyśmy w pełni zaspokajać swoje potrzeby i tworzyć tysiące niezbędnych nam produktów, korzystając jedynie z odpadów, na których niedobór zdecydowanie nie możemy się uskarżać.