Artykuł sponsorowany

Według statystyk odpady niebezpieczne z roku na rok stanowią coraz większy procent śmieci komunalnych. Już nie tylko zakłady produkcyjne wymagają szczególnego nadzoru i wdrażania rygorystycznych procedur, związanych z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. W naszych domach równie sumiennie powinniśmy przestrzegać zasad obowiązujących przy składowaniu i pozbywaniu się tego typu śmieci. Wiele substancji, zużytych sprzętów i środków może mieć toksyczne, łatwopalne, żrące czy drażniące właściwości.

Co to są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne nie stanowią jednorodnej grupy. Ich wspólną cechą jest to, że są szkodliwe dla ludzi, zwierząt lub ekosystemu. Zagrożeniem mogą być od razu lub po upływie jakiegoś czasu i muszą być wobec tego utylizowane w odpowiedni sposób.

Wielkie ilości odpadów niebezpiecznych generuje oczywiście przemysł, branża budowlana, graficzna, motoryzacyjna, laboratoria, branża spożywcza i produkcyjna. Wszystkie przedsiębiorstwa są prawnie zobowiązane w związku z tym do poświęcenia szczególnej uwagi groźnym i szkodliwym odpadom, które są wynikiem ich działalności. Dlatego też te podmioty bardzo ściśle współpracują z firmami doświadczonymi w zarządzaniu odpadami. To im zlecają klasyfikację i odbiór odpadów niebezpiecznych oraz ich transport. W ten sposób przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że tego rodzaju odpady zostaną dobrze zabezpieczone, zneutralizowane lub poddane recyklingowi.

Bezpieczna utylizacja odpadów niebezpiecznych

Od dziesięcioleci taką działalnością zajmuje się Stena Recycling, a wiedza i doświadczenie mają tu istotne znaczenie, ponieważ odpady niebezpieczne to wyjątkowo szeroka gama substancji i przedmiotów, a każdy ich typ wymaga innego postępowania.

Szczególnie rozważnie traktować należy między innymi: odpady zawierające PCB, odpady azbestowe, baterie i akumulatory, oleje, odpady medyczne i weterynaryjne, pestycydy, odpady laboratoryjne, pozostałości tuszów, farb, lakierów, rozpuszczalników, żywic, lateksu, kleju, materiały smoliste czy środki pirotechniczne.

Odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne jest zresztą wyjątkowo dużo i mają one różnorodną specyfikę. Tym bardziej istotne jest dla naszego bezpieczeństwa i dobrostanu środowiska ich rozpoznanie, a potem ich profesjonalne zagospodarowanie. Ponieważ magazynowanie i odbiór odpadów niebezpiecznych, a potem ich unieszkodliwienie wymaga szczególnej ostrożności, niezawodnych procedur i dużego doświadczenia, działania te zlecać należy firmom wyspecjalizowanym w tej dziedzinie. Takie firmy jak działająca na terenie całego kraju Stena Recycling mają wystarczającą wiedzę, środki i uprawnienia, by przejąć na siebie tę odpowiedzialność.

Odpady niebezpieczne, na które musimy uważać w naszych domach

Także my wszyscy, podczas segregacji domowych śmieci, bezwzględnie powinniśmy stosować się do zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami, akumulatorami, świetlówkami, tonerami, olejami, resztkami farb, lakierów, klejów, żywic, rozpuszczalnikami, środkami czyszczącymi, aerozolami, środkami ochrony roślin, termometrami rtęciowymi czy niespożytkowanymi lekami.

Tego typu odpadów nie wolno nam wrzucać do przydomowych pojemników na śmieci. Zawsze powinniśmy je przekazywać do specjalnie w tym celu stworzonych punktów składowania w aptekach, sklepach, lokalach usługowych. Także z tych miejsc śmieci powędrują do fachowców, którzy organizują odbiór odpadów niebezpiecznych, a następnie ich recykling lub utylizację.

Zobacz też: 5 rzeczy, które należy wiedzieć o odpadach niebezpiecznych