Artykuł sponsorowany

Jedną z metod zabezpieczenia wykopów jest wykorzystanie palisady z mikropali. Choć nie jest to najpopularniejsza metoda, to z uwagi na swoje zalety coraz częściej wykorzystuje się ją w miejsce ścian szczelinowych lub ścian z grodzic stalowych. Czym jednak są mikropale i jak powstaje z nich palisada?

Czym są mikropale?

Mikropale to elementy stosowane m.in.  w posadowieniu budynków, które charakteryzują się stosunkowo niewielką średnicą w porównaniu z tradycyjnymi palem budowlanymi, gdyż nie przekraczają 300 mm. Taki rozmiar oznacza, że przenoszą obciążenia na grunt poprzez pobocznicę. Mikropale mogą być wbijane, wwiercane lub tworzone w systemie samowiercącym. Oznacza to, że wykonuje się jednoczesne wiercenie, iniekcję i montaż zbrojenia. Do ich wytworzenia używa stali oraz zaczynu cementowego.

Zastosowanie mikropali

Mikropale wykorzystuje się nie tylko w zabezpieczeniu wykopów. To uniwersalna technologia, która znalazła zastosowanie m.in.:

 • w wykonaniu posadowienia pośredniego fundamentów,
 • tam, gdzie grunt jest mało nośny lub gdy obecny jest wysoki poziom wód gruntowych
 • podczas stabilizacji gruntu w trudno dostępnych miejscach,
 • w ramach wzmocnień fundamentów obiektów już istniejących, szczególnie w wypadku budynków zabytkowych,
 • podczas stabilizacji osuwisk i wzmacniania skarp,
 • w posadowieniu fundamentów w budownictwie energetycznym,
 • tam, gdzie z uwagi na liczne sieci i zagęszczenie infrastruktury występuje potrzeba precyzyjnego nawiercania gruntu.

Mikropale są wykorzystywane w posadowieniu zarówno dużych obiektów (np. mostów), jak i niewielkich budowli, np. domków jednorodzinnych.

Zalety mikropali

Wśród najważniejszych zalet stosowania tej technologii wymienia się:

 • gwarantują dużą nośność w stosunku do wymiarów,
 • małe osiadanie oraz duża sztywność osiowa,
 • sprzęt, który się stosuje do ich wykonania, jest niewielki,
 • możliwość precyzyjnego umiejscowienia,
 • możliwość wykonania pod nachyleniem.

Kiedy stosuje się palisadę z mikropali?

Palisada z mikropali to rozwiązanie, które najczęściej wykorzystuje się wówczas, gdy w ramach inwestycji obowiązują wymagania dotyczące wpływu drgań, rodzaju zastosowanego sprzętu, a także w sytuacji, gdy szerokość obudowy musi być możliwie niewielka, a miejsca do montażu obudowy wykopu jest również stosunkowo mało. Ponadto jest to dobre rozwiązanie, gdyż palisadę z mikropali charakteryzują małe przemieszczenia i osiadanie na zewnątrz wykopu.

Palisada z mikropali – jak wybrać wykonawcę?

Z uwagi na konieczność precyzyjnego tworzenia obudowy wykopu, wykonawcą usługi powinna być firma z odpowiednim doświadczeniem. W Mikropal mamy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu tego typu technologii. Stosujemy popularne i skuteczne rozwiązanie, czyli mikropale samowiercące. Dzięki zastosowaniu traconego przewodu wiertniczego możemy jednocześnie przeprowadzić iniekcję zaczynu, a następnie pozostawić przewód jako zbrojenie mikropala. Ponadto elementem zbrojenia pozostaje koronka wiertnicza, którą dobieramy odpowiednio do rodzaju gruntu.