Artykuł sponsorowany

Praca w budownictwie jest z jednej strony wymagająca i często trudna, ale z drugiej satysfakcjonująca – szczególnie gdy zajmujemy już jakieś poważniejsze stanowisko. Nie warto jednak osiadać na laurach: im lepiej i częściej będziemy się szkolić, tym większe mamy szanse na prowadzenie ciekawych inwestycji i znalezienie dobrze płatnej pracy.

Szkolenia z zakresu FIDIC

W ramach tego typu kursów uczymy się przede wszystkim tego, w jaki sposób posługiwać się Warunkami Kontraktowymi FIDIC. Jest to dobra opcja dla osób będących przedstawicielami wykonawcy prac, jak i dla tych, którzy zajmują się zlecaniem wykonania danej inwestycji. W ramach szkolenia dowiemy się, jakie dokumenty należy dostarczyć do odpowiedniego zlecenia lub przyjęcia inwestycji, jakie są obowiązki i uprawnienia obu stron – zlecającego i przyjmującego – oraz jak wygląda sposób rozliczania się za pracę i stopień odpowiedzialności strony zlecającej i wykonującej. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://kb.pl/porady/szkolenia-budowlane-jakie-warto-wybrac-_wp18/.

Szkolenia z prawa budowlanego

Prawo budowlane jest dość skomplikowane i wymagające, dlatego nieustannie warto się z niego dokształcać – szczególnie gdy piastujemy odpowiedzialne stanowisko powiązane z tą branżą. Szkolenia z prawa budowlanego pozwalają na zdobycie różnych certyfikatów, które potwierdzają nasze umiejętności. Dzięki nim nie musimy później już niczego udowadniać na przykład gdy chcemy zmienić pracę czy wyjechać na kontrakt zagraniczny. Co ważne, wykonywanie takich kursów daje nam również dużą porcję przydatnej wiedzy, która pozwala rozwijać się na polu zawodowym i po prostu lepiej wykonywać swoją pracę.

Szkolenia związane z ochroną środowiska

Kursy związane z ochroną środowiska i przepisami z nią związanymi są bardzo wartościowe dla osób pracujących w branży budowlanej. Dzięki nim jesteśmy w stanie płynnie poruszać się w zakresie prawa związanego z tą dziedziną, co pozwala nam na uzyskiwanie niezbędnych dla budowy zgód, jak na przykład zgoda na wycinkę drzew czy decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Biegłość w zakresie ochrony środowiska w budownictwie sprawia również, że automatycznie stajemy się bardziej wartościowym pracownikiem i mamy większą pulę dobrych ofert pracy do wyboru. Więcej na ten temat przeczytasz klikając w link: https://www.polskibiznes.info/szkolenia-dla-branzy-budowlanej-sprawdz-dlaczego-warto-w-nich-uczestniczyc/.