Fot. GREENLAND

Dobrze założony trawnik świetnie prezentuje się w przydomowych ogrodach, wprowadza ład i harmonię, a jego cechy biologiczne mają zbawienny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Ładny i funkcjonalny trawnik jest w zasięgu każdego z nas, lecz by w pełni cieszyć się piękną murawą, warto podejść do tego profesjonalnie.

Jacek Leszczyński

Zakładamy piękny trawnik

Zakładanie trawnika warto rozpocząć od analizy chemicznej podłoża. Fot. GreenLand

Analiza chemiczna gleby

Przed przystąpieniem do prac, warto wykonać analizę chemiczną podłoża, uwzględniając w niej takie parametry jak: odczyn pH oraz zawartość makro i mikroelementów.W tym celu pobieramy ziemię z podłoża przyszłego trawnika z warstwy od 1 do 20 cm. Taką próbkę przekazujemy następnie do odpowiedniej stacji badawczej, gdzie zostanie wykonana profesjonalna analiza naszej gleby. Koszt takiego badania oscyluje w granicach od kilkudziesięciu do stu złotych. Cena, w stosunku do reszty kosztów założenia trawnika, jest niewielka, a taka wiedza pozwoli nam lepiej przygotować podłoże i zadbać o przyszły trawnik tak, by nie imały się go choroby.

Przy projektowaniu trawnika, oprócz sprawdzenia stanu i jakości ziemi, trzeba także uwzględnić szereg innych czynników, które będą miały wpływ na dobór odpowiedniej mieszanki traw. Nie uda nam się stworzyć pięknego angielskiego trawnika przy zacienionym podwórku i wysokim zakwaszeniu gleby, gdzie dodatkowo panuje duża wilgotność.

Zakładamy piękny trawnik

Trawniki ozdobne nie nadają się do użytkowania rekreacyjnego. Fot. GreenLand

Dobór mieszanki traw

Do wyboru mamy trawy jednoskładnikowe jak i różnego rodzaju mieszanki. Zdecydowanie lepszym wyborem będą mieszanki ze względu na ich różnorodność, możliwość wzajemnego uzupełniania się w przypadku braku aklimatyzacji dla jednej z odmian oraz z powodu ich większej odporności na choroby i zmienne warunki atmosferyczne. Na rynku znajdziemy mnóstwo różnych odmian, dlatego warto znać chociaż te podstawowe. Ze względu na przeznaczenie można wyróżnić trzy główne rodzaje mieszanek nasion:

 • Trawniki ozdobne
  W mieszankach przeznaczonych do trawników ozdobnych mamy najczęściej do czynienia z wykorzystaniem kostrzewy czerwonej (Festuca rubra), kostrzewy owczej (Festuca ovina) oraz mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris). Trawniki powstałe na bazie tych trzech odmian charakteryzują się niezwykle żywą i zieloną barwą, wolnym odrostem po koszeniu i delikatnością. Z tego względu nie nadają się one do rekreacyjnego użytkowania, zapewniając przede wszystkim walory estetyczne.
 • Zakładamy piękny trawnik

  W przydomowych ogródkach najlepiej sprawdzają się trawniki uniwersalne. Fot. Jacek Leszczyński

  Trawniki użytkowe
  Składają się one z dwóch głównych gatunków traw: życicy trwałej (Lolium perenne L.) oraz z wiechliny łąkowej (Poa pratensis). Częstymi gatunkami stosowanymi jako uzupełnienie są kostrzewy czerwone, które wzmacniają darń. Główną cechą, która charakteryzuje trawniki sportowo-rekreacyjne jest odporność na deptanie oraz szybka regeneracja darni po skoszeniu. Najbardziej skrajnym przykładem dla tego typu trawników są trawniki sportowe, które cechuje duża odporność mechaniczna, ale i duże wymagania w zakresie nawożenia i pielęgnacji.

 • Trawniki uniwersalne
  To przede wszystkim połączenie gatunków traw kostrzewy czerwonej (Festuca rubra) i życicy trwałej (Lolium perenne L.), wchodzących w skład mieszanki trawników użytkowych i ozdobnych. Stanowią kompromis między funkcją estetyczną a rekreacyjną. Idealnie sprawdzają się w ogrodach i miejscach spotkań towarzyskich. Są to najpopularniejsze rodzaje trawników.

W handlu znajdziemy natomiast siedem umownych grup mieszanek traw:

 • uniwersalne (parkowe)
 • sportowe i rekreacyjne
 • dywanowe (gazonowe)
 • wolnoodrastające
 • kwiatowo-łąkowe
 • cieniolubne
 • regenerujące
Zakładamy piękny trawnik

Przed założeniem trawnika podłoże musi być oczyszczone ze śmieci, chwastów i wyrównane. Fot. GreenLand.

Przygotowanie podłoża

Miejsce założenia trawnika musi być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kamienie, gruz czy śmieci. Chwasty usuwamy wraz z bryłą korzeniową, a jeśli występują w dużej ilości – potrzebne będzie użycie herbicydów. Zabieg z użyciem środków chwastobójczych przeprowadzamy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Dużym problemem są gleby wilgotne, na których wiosną często zalega woda. By temu zaradzić trzeba położyć rurki drenarskie o średnicy 5–10 cm, które kładziemy na głębokości 40–70 cm w odstępach co około 5 m od siebie. Rurki te łączymy z rurami zbiorczymi, których odpływ kierujemy w stronę przygotowanego rowu, bądź innego naturalnego zbiornika wodnego, np. stawu.

Po usunięciu śmieci, chwastów oraz wody można przystępować do wyrównywania podłoża. Zbyt piaszczysta ziemia wymaga dodania torfu, natomiast zbyt zwięzła – dodania grubego piasku lub żwiru. Następnie, biorąc pod uwagę wskazówki stacji badawczej po otrzymanej analizie gleby, dodajemy do gleby nawozy mineralne. Nawożoną ziemie przekopujemy łopatą lub widłami, a potem grabimy teren i rozbijamy bryły ziemi. Następnie całą powierzchnię wałkujemy lekkim wałkiem o masie nieprzekraczającej 100 kg. Ponownie grabimy i wałujemy ziemię 3–5 razy. Im więcej takich zabiegów, tym lepiej. Ostatnie grabienie przeprowadzamy grabiami ze sprężystymi zębami. Gleba po zabiegach powinna „odpocząć” od kilku do kilkunastu dni. W międzyczasie usuwamy wszelkie chwasty.

Zakładamy piękny trawnik

Trawę można wysiewać ręcznie lub za pomocą siewnika. Fot. Gardena

Pora siewu

Po przygotowaniu podłoża oraz dobraniu interesującej nas mieszanki traw – można przystąpić do siewu. Najlepszy czas na wysiew to termin kwiecień-maj oraz sierpień-wrzesień. Polecaną opcją jest przygotowanie podłoża jesienią, ponownie usunięcie wyrośniętych chwastów wczesną wiosną i siew w połowie kwietnia.

Bezpośrednio przed siewem dobrze jest lekko spulchnić glebę grabiami na głębokość do 3 cm. Pracę zaczynamy w bezwietrzny dzień, gdy gleba jest lekko wilgotna, najlepiej po naturalnym opadzie. Wysiew można przeprowadzić za pomocą siewnika bądź ręcznie. W drugim przypadku nasiona przesypujemy do pojemnika np. wiadra. Dobrym sposobem na równomierny rozrzut jest wymieszanie mieszanki traw z piaskiem.

Siew przeprowadzamy metodą krzyżową – połowę nasion siejemy idąc wzdłuż, a drugą połowę idąc w poprzek trawnika. Po wysianiu trawy delikatnie grabimy całość terenu na głębokości w granicach 0,5–1 cm, a następnie wałujemy glebę. Po skończeniu prac zraszamy delikatnie trawnik (najlepiej zraszaczem drobnokropelkowym) tak, by nie wypłukać przy tym nasion.

A może trawnik z rolki?

Zakładamy piękny trawnik

Rolki trawy układamy tak, by brzegi kolejnych pasów stykały się. Fot. Greenland

Droga do założenia trawnika z rolki wygląda podobnie jak w przypadku tradycyjnej metody. Przy takim wyborze należy pamiętać, by poziom ziemi na której będzie rozkładany trawnik był obniżony o grubość darni (zazwyczaj 2–3 cm). Trawnik po założeniu nie powinien nigdzie wystawać, ponieważ mogą pojawić się problemy z koszeniem, a poza tym wygląda to nieestetycznie. Ponadto trawa z rolki powinna zostać użyta bezpośrednio po przywiezieniu, gdyż ewentualna zwłoka może doprowadzić do jej zaparzenia. Rolkę trawy rozkładamy tak, by brzegi darni stykały się ze sobą, a ewentualne przerwy zakrywamy ziemią, piaskiem i nasionami trawy. Po rozłożeniu nawierzchni delikatnie ją wałujemy i nawadniamy. Aby darń w pełni mogła się ukorzenić, nie powinno się użytkować trawnika przez 2–3 tygodnie.

Zakładamy piękny trawnik

Trawnik z rolki po kilku tygodniach od ułożenia. Fot. GreenLand

Zdjęcia wykorzystane w artykule zostały nam użyczone przez firmy GreenLand i Gardena.

Artykuły pokrewne:

Pielęgnacja trawnika