Bezpieczeństwo tego, co posiadamy, jest podstawą dobrego samopoczucia, dlatego w projektach architektonicznych garaże zajmują poczesne miejsce. A jeśli garaż, to także zamknięcie. Brama do garażu musi być solidna i cieszyć bezusterkową pracą przez długi czas.

Podstawowa systematyka

W ofercie dostawców można rozróżnić dwa szablony konstrukcyjne. W typowym zestawie komponentów wymiennym elementem jest połać zamknięcia.

Stosuje się powierzchnie pełne z zastosowaniem aluminium i kratownice, zazwyczaj wykonywane ze stali.

Budowa profilu podstawowego

Panele rolety drzwi mogą osiągać nawet 12 metrów szerokości. Pojedynczy segment przypomina zamknięty profil przystosowany krzywiznami do nawijania na bęben dzięki krzywiźnie wycinka koła zapewniającej przyleganie kolejnych warstw. Wnętrze profilu wypełnione jest spienionym materiałem. Pianka poliuretanowa spełnia dwie funkcje. Ponad dwadzieścia milimetrów spienionego syntetyku tworzy warstwę izolacyjną, redukującą znacznie migrację ciepła w poszyciu. Wypełniony pianką pod znacznym ciśnieniem panel zyskuje pożądaną sztywność. Bez tego atutu niemożliwa byłaby budowa bram zabezpieczających otwory budowlane o wspomnianej szerokości. Zamki łączące sąsiadujące segmenty są tak wyprofilowane, by w trwały sposób zespalać połać bramy. Zapewniają błyskawiczny montaż i demontaż poprzez wychylenie większe niż robocze.

Newralgicznym punktem pomieszczenia zamkniętego ogromną powierzchnią wrót jest niedostateczne oświetlenie. W połać segmentową można wbudować przezroczyste lamele zapewniające minimalny dostęp światła, nawet przy nieczynnym oświetleniu sztucznym. Świetliki mogą być jedno lub dwuwarstwowe. Wykonane z plastiku o wysokiej przejrzystości, dorównującej parametrami przepuszczalności promieniowania słonecznego wyrobom ze szkła. Lamele odwzorowują kształt paneli. Zastosowanie pasa świetlików na wysokości średniej wzrostu dorosłego człowieka pozwala na wizualną lustrację pomieszczenia z zewnątrz i odwrotnie, widok przedpola bramy dla obserwatora znajdującego się wewnątrz.

Wersje materiałowe i wykończenie powierzchni

Bramy rolowane mogą być wykonane na kilka sposobów. Pierwszy filtr wyboru to materiał, z jakiego będzie wykonane poszycie paneli bramy. Do wyboru są dwa metale o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Podstawowymi surowcami są:

– stal

– aluminium

Kolejno, do wyboru pozostają opcje dotyczące wersji, w jakiej będą wykonane segmenty połaci bramy:

– pełne

– pełne z lamelami

– pełne ze standardowej wielkości drzwiami wejściowymi

– ażurowe (z perforacją o różnym kształcie i wielkości otworów)

W zależności od wybranego materiału głównego połaci bramy możliwe są różne formaty wykończenia zabezpieczającego powierzchnię metalu.

Profile stalowe wykonuje się z żelaza zabezpieczonego antykorozyjnie w warstwie stykającej się z rodzimym metalem poprzez cynkowanie. Jedną z metod odgradzających atomy metalu od wpływu warunków zewnętrznych jest metoda Sendzimira. Nazwa procesu pochodzi od jego wynalazcy Polaka, Tadeusza Sendzimira. Polega na aplikacji cienkiej powłoki cynkowej na stal niskowęglową. Proces cynkowania poprzedza kąpiel oczyszczająca i wyżarzanie w piecu w atmosferze mieszaniny wodoru i azotu. Po nieznacznym zredukowaniu temperatury elementy stalowe – drut, blachy – kierowane są do kąpieli w roztopionym cynku, a następnie do pieca kalibrującego grubość powłoki ocynku.

Tak wstępnie zabezpieczony materiał można pokryć ostatecznie barwną lub bezbarwną powłoką lakierniczą.

Stanowisko produkcyjne

Zmiany w gospodarce, które zapoczątkowała rewolucja przemysłowa, przez ponad dwa stulecia doprowadziły przemysł do niezwykłych możliwości.

Kluczowym trendem nadającym bieg sprawom i napędzającym zmiany jest rewolucja cyfrowa. Wraz z nią Przemysł 4.0 przynosi rozwiązania technologiczne najnowszej generacji. Cyfryzacja pozwoliła na upowszechnienie robotyzacji. Robotyzacja, razem ze sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, uczeniem maszynowym i blockchain pozwala na nowo zdefiniować modele biznesowe i pchnąć produkcję na nowe tory, które nie zakładają jedynie stymulacji wydajnością.

Nowe technologie uczestniczą czynnie także w procesie produkcji bram rolowanych. Nowoczesne stanowiska produkcyjne nasycone wspomnianymi technologiami to codzienność w wielu zakładach produkcyjnych.

Do produkcji bram stosuje się dziś między innymi zrobotyzowane stanowiska do spawania zróżnicowanych pod względem kształtu i wielkości detali stalowych.

Praca w przestrzeni kabiny spawalniczej odbywa się pod kontrolą człowieka, jednak przy optymalnym stopniu ingerencji. Zadaniem człowieka jest załadunek komponentów potrzebnych do wykonania cyklu pracy, a następnie usunięcie gotowego wyrobu. Kooperacja człowieka z maszyną ma charakter komplementarny. Operator wykonuje czynności wymagające decyzji złożonych z udziałem wielu zmiennych. A maszyna optymalizuje wytwarzanie elementów przez ograniczanie popełnianych błędów.

Operator stanowiska spawalniczego jest odizolowany od skutków promieniowania i atmosfery podczas spawania. Jego umiejętności ograniczone są do znajomości obsługi panelu dotykowego, a praktyka spawacza jest jedynie fakultatywną umiejętnością.

Wykorzystanie możliwości nowoczesnego sprzętu pozwala spożytkować dostępną statystykę i dane z cyklów produkcji dla strategii organizacji obejmującej zarządzanie jakością.

Charakterystyka podstawowych surowców

Drugim materiałem dominującym, obok stali, w produkcji bram rolowanych jest aluminium. Jego właściwości fizyczne i odporność chemiczna sprawiają, że połać bramy jest lekka i mocna.

Dzięki wspomnianym cechom aluminium znajduje się w grupie surowców pierwszego wyboru dla konstruktorów, obok stali, drewna i plastiku. Głównymi zaletami aluminium jest niski ciężar w porównaniu z wysoką wytrzymałością. Duża plastyczność ułatwia obróbkę i kształtowanie nawet skomplikowanych elementów. Wysoka odporność na warunki zewnętrzne obniża koszty zabiegów antykorozyjnych.

Aluminium, jak większość metali ma jeszcze jeden atut. Atut, który w czasie kiedy dbanie o stan środowiska naturalnego jest dominującym nurtem społecznym i urasta do miana głównej przewagi. Aluminium można poddawać bezstratnemu cyklowi odzysku. Niewielkie straty podczas ponownego przerobu są marginalne. Przetworzone aluminium nie zmienia właściwości i jest nadal równie odporne na działanie czynników atmosferycznych, działanie sił fizycznych i wielu odczynników chemicznych.

Zakończenie

Obieg surowców, pozytywny design, łatwość montażu, to cechy sprzyjające podjęciu decyzji. Decyzji na – tak. TAK – dla zastosowania bramy rolowanej w sposób, który pozwoli na długoletnie użytkowanie produktu. Długie korzystanie z dobra, które pozwala na uczestniczenie w jednym z głównych nurtów ideowych ludzkości – ochronie środowiska naturalnego.